Book a Battery Expert Today!
Cling System’s News & Insights
>
Batterikedjans sista länk får snabba cash
December 13, 2023
Batterikedjans sista länk får snabba cash

Svenska Cling Systems får en kortsiktig finansiering på 14,4 miljoner kronor. Företaget arbetar med återanvändning, återbruk och återvinning av elbilsbatterier.

Det stöder bland annat regelefterlevnad, spårbarhet och säker logistik, och håller ett skarpt öga på EU:s nya batteriförordning och mot det amerikanska frikostiga subventionsprogrammet Inflation Reduction Act....
Selected insights
On Battery Passports - Circularity Secured or a False Dawn?
#
Insights
Read More
Behind the Scenes: The Intricate Logistics of Battery Circularity
#
Insights
The blog addresses the complexities of handling end-of-life lithium-ion batteries, noting safety regulations and paperwork hurdles. It highlights efforts by transportation providers to streamline processes and stresses the importance of a digital infrastructure for circular battery value chains, with Cling Systems contributing.
Read More
Mapping EPR for Second-Life EV Batteries: the PRO framework
#
Insights
Read More
Discover all